Hälytysosasto

Palokunnanpäällikkö Kari Laakso
0400482872

Hälytysosasto harjoittelee joka maanantai klo. 19:00 - 21:00. Jäsenet ovat vähintään 18 vuotiaita.

Et tarvitse aikaisempaa kokemusta, hyvä kunto toki hyödyksi. Palokunta kouluttaa kaikki jäsenet yhdessä pelastuslaitoksen ja pelastusliittojen kanssa.  

Pelastuslaitos vaatii, että jokainen hälytysosaston jäsen suorittaa vuoden aikana vähintään 15 harjoituskertaa.

Käytössä on sammutusyksikkö (LU351), säiliöyksikkö (LU353), miehistöauto (LU357), moottorivene ja peräkärry (raskas moottoriruisku, letkuja, suihkuputkia)

Osaston lähtöaika = aika siitä kun palokunta saa hälytyksen siihen kun auto lähtee hälytykseen. Sammutusyksikön lähtöaika on 20 min ja säiliöauton 12min. Sammutusauton vahvuus on 1+2 ja säiliöauton vahvuus 0+1.

Mukaan hälytysosastoon? 

Nuoriso-osasto

Nuorisojohtaja
Toni Lintunen
0451764321

Nuoriso-osasto harjoittelee joka torstai. Nuoret harjoittelevat klo 18 -19:30 (20:00)

Nuoret ovat 10-17 vuotiaita, 16 vuotiaana nuori voi osallistua myös hälytysosaston harjoituksiin.

Harjoitusten lisäksi osasto osallistuu erilaisiin tapahtumiin, jonka järjestäjinä toimivat FSBR (Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund), UPL (Uudenmaan Pelastusliitto), MNB (Mellersta Nylands Brandkårsförbund) och KB (Kirkkonummen palokunnat ry.).

Osaston tavoitteena on kouluttaa nuoriso turvallisuustietoisiksi sekä antaa nuorelle mahdollisuus siirtyä hälytysosaston jäseneksi täytettyään 18 vuotta.

Nuoret oppivat:

  • kunnioittaa toisiaan ja olemaan kavereita = "kaveria ei jätetä"
  • tutustua pelastus- ja sammutustehtävissä käytettävään kalustoon
  • ensiapua
  • alkusammutusta
  • yhdistystoiminta

Mukaan nuorisotoimintaan?

Tukiosasto

Marina "Nina" Grönberg
0403253254

Tukiosaston jäsenet ovat vähintään 18 vuotiaita. Jäseninä ovat sekä naisia että miehiä

Tukiosaston tehtävä on auttaa ja avustaa palokunnan muita osastoja osallistumalla tarvittaessa heidän harjoituksiin/ toimintaan.

Osasto osallistuu myös palokunnan muihin tapahtumiin

Osasto kokoontuu kerran kuussa. Jäsenet voivat myös osallistua eriliaisiin koulutustapahtumiin tai käydä kursseja

Tavoitteena on, että jäsenet osaavat hätäensiapua, alkusammutusta ja heillä on hyvä turvallisuustietämys