Frivillig brandkårsverksamhet
– Vad är det?

Vi har ett avtal med Västra Nylands Räddningsverk. Brandkåren sköter om släckning- och räddningsuppgifter och alarmeras till olika uppdrag via alarmcentralen med en starttid på 8-12 minuter 24/7.

Personerna som deltar inom alarmverksamheten är skolade. Räddningsverket har olika krav beroende på uppgifterna som personen utför.

LÄS MER OM VÅR VERKSAMHET 

60o 7.33 P
24o 24.71 I

Inga händelser på kommande