Hälytysosasto/ Alarmavdelningen

15 Augusti 2022 kl. 19.00–19 December 2022, 21.00
Hälytysosaston syyslukukausi alkaa. Hyödyllinen harrastus 18 vuotta täyttäneille. Alarmavdelningens höstsäsong börjar. Nyttig hobby för 18 år fyllda.